رسالت شرکت

با توکل به خداوند متعال و با تکیه بر تجربه و تخصص مجموعه پرسنل شرکت و با شعار
عطر شالیزار در برنج شالیزار“، تلاش داریم با کیفیت ترین برنج طارم محلی صد در صد خالص را به مشتریان عزیز ارائه دهیم.
شرکت احترام به اعتماد مشتریان را سرلوحه تلاش و فعالیت خود قرار داده است و در هیچ مقطعی آنرا فراموش نخواهد کرد.

وما به عنوان یکی از اصول اخلاقی و تجاری  پذیرفتیم که:

فروش پایان یک “معامله” نیست ، بلکه  سر آغاز یک ” تعهد ” است.