معرفی

تجربه چندین ساله حضور در بازار و عرضه برنج طارم شمال به شیوه سنتی، ما را برآن داشت تا به کمک نیروهای متخصص و با بهره گیری از روشهای نوین اطلاع رسانی  اقدام به عرضه مرغوب ترین نوع برنج طارم از شالیزارهای شمال نماییم.

اعتبار برنج شالیزار به کیفیت صد در صد خالص برنج طارم و قیمت مناسب و منطقی آن است.