برنج طارم شالیزار شمال طعمی متفاوت، ماندگار،صد در صد خالص (کشت اول و کشت دوم)

عطر شالیزار در برنج شالیزار

مهر ماه ۱۴۰۲

برخی از کشورهای جهان که تغییر فصول سال را تجربه نمی کنند و بارش مناسب باران را تقریبا در تمام طول سال دارند ، دو یا سه بار در سال کشت برنج انجام می دهند.
در ایران اما کشت دوم برنج تقریبا بعد از دهه ۹۰ بدلیل تغییرات آب و هوایی و تغییر اقلیم شروع شده است . گرم شدن هوای زمین و تغییرات نامنظم زمانی بارش شمال ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. لذا باتوجه به اینکه زمان برداشت کشت اول در سالهای اخیر تقریبا یک ماه زودتر انجام می شود لذا این فرصت برای بخشی از زمین های کشاورزی در برخی مناطق شمال(مازندران) بوجود آمده تا اقدام به کشت دوباره برنج نمایند. در کشت دوم برنج همه مراحل کشت اول انجام می شود.

الف. کشت اول : حدودا در نمیه آخر فصل زمستان  شخم زدن زمین شروع می شود و پس از طی نمودن همه مراحل نشاکاری، آبیاری و نگهداری در پایان تیرماه برداشت محصول برنج طارم آغاز می شود.

ب. کشت دوم : بلافاصله بعد از برداشت محصول اول ، تمامی مراحل برنج کاری همانند کشت اول از جمله ، شخم زدن  نشاکاری و… توسط کشاورزان در اوایل مرداد انجام شده و برداشت محصول حدود سه ماه بعد یعنی اواخر مهر و اوایل آبان انجام می شود . برنجی در این زمان برداشت می شود اصطلاحا به کشت دوم و یا دوباره کشت معروف است.

دیدگاهتان را بنویسید